Novinky

22.02.2015 18:00
 Meníme tu ešte vzhľad a dokončujeme sekcie. Už je funkčné otázky a odpovede a napíšte nám pomocou ktorých nám možete pokládať otázky. Ďalej skúšame už aj kalendár. O nás sa stále upravuje, ale je tam už niečo na čítanie. Naše mužstvá je tiež funkčné ako aj videá a kniha návštev. V blogu...
23.06.2011 19:01
 Sekcia video je spustená len v skúšobnej fáze. Ďalej je už aj niečo v priečinku o nás. 

Kontakt

Hasiči Suchá Hora dhzsuchahora@gmail.com