Muži

Muži je kategória nad 18 rokov. Za mužské mužstvo sa pokladá aj družstvo žien kde súťaží, čo by len jeden muž. Družstvo sa skladá z 8 členov. Momentálne máme jedno družstvo mužov.

Tento rok máme dve družstvá mužov v HOHL, mužov a dorastencov, kedže v HOHL musí mať mužstvo minimálne 7 členov a nemusia mať 18 rokov. 

Ženy 

Taktiež musia to byť ženy. ktoré dosiahli 18 rok života. Mužstvo musí mať 8 členiek. Musí sa skladať čisto zo žien. Momentálne nemáme družstvo žien.

V lige máme zastúpenie medzi ženami v podobe dorasteniek, kedže v lige nemusia dievčatá dosahovať 18 rok života v tejto kategórii. V lige musí mať ženské družstvo minimálne 7 členiek.

Dorastenci 

Je to družstvo chlapcov od 15 do 18 rokov. Taktiež ako u mužov musí mať 8 členov a každé družstvo dievčat s jedným chlapcom je automaticky chlapčenské. Momentálne máme jedno mužstvo dorastencov.

V lige takáto kategória není, ale pri splnení pravidiel ligy je možné aby takéto družstvo štartovalo za mužov.

Dorastenky 

Je to družstvo dievčat od 15 do 18 rokov. Musí to byť čisto dievčenské družstvo. Musí mať 8 členiek. Momentálne máme jedno družstvo dorasteniek.

V lige takáto kategória není, ale liga organizuje kategóriu žien kde pri splnení podmienok môže dorastenky súťažiť v tejto kategórii. 

 Plameň - chlapci

Sú to deti od útleho veku do 15 roku života. Súťažia v podobných disciplínach ako dospelí no s malými odlišnosťami. Družstvo musí mať až 9 členov. Máme momentálne dva družstvá z toho jedno staršie a jedno ktoré začína len súťažiť.

V lige takáto kategória není, ale podporuje sa myšlienka súťaži pre plameň.

 Plameň - dievčatá

Je to taktiež ako u chlapcov družstvo, ktoré je z dievčat, ktoré ešte nedosiahli 15 rokov. Taktiež musí mať 9 členov. Momentálne sa snažíme zostaviť jedno stabilné družstvo. 

 Špeciálne

Existuje ešte mnoho ďalších mužstiev u nás fungujú hlavne muži nad 35 rokov, ktorý vo svojej kategórii, ale aj často v kategórii mužov predvádzajú skvelé výkony. 

Kontakt

Hasiči Suchá Hora dhzsuchahora@gmail.com